นายประสาท แซ่จอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมคนไทยในไต้หวัน (เมืองไถจง) ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

นายประสาท แซ่จอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมคนไทยในไต้หวัน (เมืองไถจง) ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2565

| 748 view
เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2565 นายประสาท แซ่จอง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมคนไทยในไต้หวัน (เมืองไถจง) ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในไต้หวันที่เกี่ยวข้องกับคนไทย และได้มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 30 ชุด เพื่อให้สำนักงานการค้าฯ ไว้ใช้ประโยชน์ในการตรวจเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19 อีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ