สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 2564

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ธ.ค. 2564

| 6,187 view

เมื่อค่ำวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Mandarin Oriental Taipei โดยมีนายสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย รองผู้อำนวยการใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ Mr. Tien Chung-kwang รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน เป็นแขกเกียรติยศฝ่ายไต้หวัน งานเลี้ยงรับรองดังกล่าวมีคณะทีมประเทศไทย เอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานผู้แทนต่างชาติในไต้หวัน บุคคลสำคัญทางการเมืองของไต้หวัน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ชั้นผู้ใหญ่จากหน่วยงานไต้หวัน กลุ่มนักธุรกิจไต้หวัน สื่อมวลชนไต้หวัน ตัวแทนชุมชนไทยในไต้หวันเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

นายสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย รองผู้อำนวยการใหญ่ฯ ถึงความสำคัญของงานเลี้ยงรับรองที่เป็นการเฉลิมฉลองทั้งวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติด้วย และกล่าวถึงย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและไต้หวันที่มีมาอย่างยาวนาน และได้ขอบคุณการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนไทยของภาครัฐและภาคเอกชนไต้หวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 และขอบคุณที่ได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจ (Oxygen Respirator) 200 ชิ้น นอกจากนี้ ยังกล่าวถึง นโยบายการเปิดประเทศและการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC และได้เชิญชวนให้แขกดื่มเพื่อเป็นเกียรติแกประธานาธิบดีไต้หวันและ ความวัฒนาผาสุกของไต้หวัน

Mr. Tien Chung-kwang รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ได้กล่าวกล่าวสุนทรพจน์แสดงแสดงความยินดีกับงานเลี้ยงรับรองในโอกาสนี้ และชื่นชมไทยที่เป็นประเทศนำร่องในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของ Covid-19 และเห็นว่าไต้หวันและไทยสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆ ได้มากมาย ในฐานะที่มีการค้าขายสูงลำดับที่ 13 ของไต้หวัน นอกจากนี้ ได้ชื่นชมอาหารไทย และภาพยนตร์ไทยต่างๆ ยืนดีที่คนไต้หวันที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วสามารถเดินทางไปไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว รวมทั้งกล่าวว่า ในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ปีนี้ ในตอนท้าย ได้เชิญ รอง ผู้อำนวยการใหญ่ฯ และแขกเกียรติยศ ได้ดื่มถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อความวัฒนาผาสุกของประเทศไทย นอกจากนี้ สำนักงานการค้าฯ ยังได้เผยแพร่คลิปวิดิทัศน์ “มรดกเพื่อประชาราษฎร” ในงานเลี้ยงรับรองด้วย

ในงานเลี้ยงรับรองครั้งนี้ สำนักงานการค้าฯ ได้จัดกิจกรรมเสริม ดังนี้

(1) ผลงานแกะสลักหยกชิ้นยอดโดย Mr. Hu Sofeen ชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งจัดว่าเป็นปรมาจารย์ด้านแกะสลักหยกที่มีชื่อเสียง โดยได้นำมรกตแกะสลักที่เป็น Master Piece จำนวน 5 ชิ้นมาจัดแสดงในงานซึ่งมีผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกเอื้องและพันธุ์ไม่ในจังหวัดเชียงรายมาจัดแสดงด้วย

(2) เครื่องประดับอัญมณีทับทิม จำนวน 4 ชิ้น จากคุณหม่า หยงกัง ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัท Yongkang Jewelry ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งที่ประเทศไทยในปี 1980 มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับอัญมณีทับทิมและไพลิน และนำเข้าอัญมณีจากไทยมาขายในไต้หวัน

(3) การแสดงระบำกฤดาภินิหาร โดยนางสุดาสิรี พรหมชนะ จนท. สนง. การค้าฯ

(4) การแสดงสินค้าไทยที่นิยมในไต้หวัน โดยผู้ร่วมงานสามารถเลือกซื้อได้

(5) อาหารไทยกว่า 20 รายการและซุ้มสาธิตการทำอาหารไทยจัดโดยโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ไทเป

(6) วงดนตรีบรรเลงเพลง

(7) ซุ้มสาธิตการแกะสละผลไม้โดยชุมชนไทยในไต้หวัน

(8) การเผยแพร่คลิปวิดิทัศน์ “มรดกเพื่อประชาราษฎร”

อนึ่ง งานเลี้ยงรับรองในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจากคุณสุขเกษม สุพรรณานนท์ (Mr. Lin Ming-chun) เจ้าของกิจการและประธานโรงแรมมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ไทเป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ