สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเข้าร่วมงานวัฒนธรรม 2021 - กิจกรรมลอยกระทง

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยเข้าร่วมงานวัฒนธรรม 2021 - กิจกรรมลอยกระทง

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ธ.ค. 2564

| 6,371 view

“วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริงวันลอยกระทง”
เมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วยชมรมเชฟไทยในไต้หวันและ สนง. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไทเป ได้ร่วมออกบูธใน "งานลอยกระทง 2021" ณ ริมน้ำสะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge) เมืองไทเป โดยมีนายเคอ เหวิน เจ๋อ ผู้ว่าการเมืองไทเป เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ และนายสัณห์
อรุณรักษ์ติชัย รองผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ก่อนประดิษฐ์กระทงและร่วมลอยกระทงกับผู้ที่มาร่วมงาน ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าชมงานฯ ตลอดทั้งบ่ายจำนวน 5,000 คน
"งานลอยกระทง 2021" จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยกองกิจการพลเรือน เทศบาลนครไทเป เพื่อให้ชาวไต้หวันได้รู้จักวัฒนธรรมต่างชาติมากเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาวไต้หวันในการสร้างความเข้าอกเข้าใจวัฒนธรรมต่างถิ่น เช่น ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เป็นต้น กิจกรรมภายในงานมีการทดลองชิมอาหาร การละเล่นต่าง ๆ การร้องเพลง การแสดงทางวัฒนธรรม และการลอยกระทง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ