วันแรงงาน :เพื่อนแรงงานไทย ณ สนามกีฬาหลังแคมป์คนงาน TCI

วันแรงงาน :เพื่อนแรงงานไทย ณ สนามกีฬาหลังแคมป์คนงาน TCI

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2565

| 737 view

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 65 ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานไทย ไทเปได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงาน :เพื่อนแรงงานไทย ณ สนามกีฬาหลังแคมป์คนงาน TCI กวนอีน จัดโดยศูนย์เพื่อนไทย ณ เมืองเถาหยวน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ