วันหยุดราชการประจำปี 2564

วันหยุดราชการประจำปี 2564

17 ธ.ค. 2563

2,838 view

Official Holidays for B.E. 2564 (2021)

Thailand Trade and Economic Office, Taipei

***************

January      

1            Friday                            New Year's Day (วันขึ้นปีใหม่)       

February     

10 - 12    Wednesday - Friday      Chinese New Year's Day     (วันเทศกาลตรุษจีน)                                                                                                      

15 - 16   Monday - Tuesday         Chinese New Year's Day  (วันเทศกาลตรุษจีน)                                                                                                      

March         

1             Monday                       Substitute for Peace Memorial Day

                                                 (ชดเชยวันรำลึกสันติภาพ)                                           April            

2             Friday                          Substitute for Children Day (ชดเชยวันเด็ก)                                                                  

5             Monday                      Substitute for Ancestor's Day

                                                      (ชดเชยวันไหว้บรรพบุรุษ)             

13           Tuesday                       Songkran Festival Day (วันสงกรานต์)                          

May          

26           Wednesday                   Visakha Bucha Day (วันวิสาขบูชา)                               

June            

3             Thursday                       H.M. Queen’s Birthday                                                                                         (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา                                                                  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี)                              

14           Monday                         Dragon Boat Festival (วันเทศกาลขนมจ้าง)                           

July           

28           Wednesday                King Maha Vajiralongkorn's Birthday Anniversary                                                  (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
                                               ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)

August        

12           Thursday                   Queen Mother Sirikit's Birthday                                                                           (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง                                                      และวันแม่แห่งชาติ)

September 

20 - 21    Monday - Tuesday       Mid - Autumn Festival (เทศกาลไหว้พระจันทร์)          

October       

11           Monday                      Taiwan National Day (วันชาติไต้หวัน)                           

December   

6             Monday                      Substitute for The National Day of the Kingdom                                                    of Thailand / The Birthday Anniversary of                                                              His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej /                                                    Thailand's Father's Day

                                                (ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ                                                         พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร /                                                     วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ)

31           Friday                         วันสิ้นปี (New Year's Eve)                                           

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remarks: Office Hours: Mondays - Fridays   09.00 - 12.00 hrs. and 14.00 - 17.00 hrs.

                 Consular Section: 09.00 - 12.00 hrs.

                 TH = Public Holiday of Thailand

                 TW = Public Holiday of Taiwan

                 Saturdays & Sundays are regular holidays