รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ธ.ค. 2564

| 7,727 view

Anouncement_3_Dec_2021

เอกสารประกอบ

Anouncement_3_Dec_2021.pdf