ประกาศปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564

ประกาศปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,033 view

ประกาศ

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC) ของไต้หวันได้ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 ขึ้นเป็นระดับที่ 3 มีผลถึงวันที่ 28 พ.ค. 2564 ดังนั้น เพื่อป้องกันการระบาดของโรค สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจะงดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564 สำหรับผู้มีความจำเป็นต้องการรับบริการในกรณีฉุกเฉิน โปรดติดต่อ ผ่านช่องทางดังนี้  สำหรับการบริการคนไทย                        

1. Facebook - https://www.facebook.com/TTEOTAIPEI/                       

2. โทรศัพท์ 0952238931 (ในกรณีฉุกเฉิน)                       

3. Email: [email protected]

4. กลุ่มไลน์คนไทยกลับบ้าน (For Thai Nationals) 

สำหรับวีซ่า

1.      Facebook - https://www.facebook.com/TTEOTAIPEI/

2.      Email: [email protected] / [email protected]  

ทั้งนี้ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจะทบทวนมาตรการดังกล่าวตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้