ประกาศปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564

ประกาศปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564

19 พ.ค. 2564

848 view

ประกาศ

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC) ของไต้หวันได้ยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 ขึ้นเป็นระดับที่ 3 มีผลถึงวันที่ 28 พ.ค. 2564 ดังนั้น เพื่อป้องกันการระบาดของโรค สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจะงดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564 สำหรับผู้มีความจำเป็นต้องการรับบริการในกรณีฉุกเฉิน โปรดติดต่อ ผ่านช่องทางดังนี้  สำหรับการบริการคนไทย                        

1. Facebook - https://www.facebook.com/TTEOTAIPEI/                       

2. โทรศัพท์ 0952238931 (ในกรณีฉุกเฉิน)                       

3. Email: tteo.service@gmail.com

4. กลุ่มไลน์คนไทยกลับบ้าน (For Thai Nationals) 

สำหรับวีซ่า

1.      Facebook - https://www.facebook.com/TTEOTAIPEI/

2.      Email: visa.tteo@gmail.com / visa.tpe@mfa.mail.go.th  

ทั้งนี้ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจะทบทวนมาตรการดังกล่าวตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้