นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้เข้าพบนายจอนห์ เติ้ง หัวหน้าคณะผู้แทนการค้าไต้หวัน และรัฐมนตรีประจำสภาบริหารไต้หวัน (Executive Yuan)

นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้เข้าพบนายจอนห์ เติ้ง หัวหน้าคณะผู้แทนการค้าไต้หวัน และรัฐมนตรีประจำสภาบริหารไต้หวัน (Executive Yuan)

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2565

| 1,083 view
ผอญ. สนง. การค้าฯ ไทเป เข้าพบผู้แทนการค้าและ รมว. ประจำสภาบริหารไต้หวัน
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2565 นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้เข้าพบนายจอนห์ เติ้ง หัวหน้าคณะผู้แทนการค้าไต้หวัน และรัฐมนตรีประจำสภาบริหารไต้หวัน (Executive Yuan) ในโอกาสที่ ผอญ. มารับตำแหน่งในไต้หวัน และแสดงความยินดีต้อนรับที่นายเติ้งฯ จะนำคณะผู้แทนการค้าไต้หวันเข้าร่วมการประชุมระดับ รมว. การค้า APEC ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ค. 2565 ที่ กทม. โดย ผอญ. ได้แสดงความขอบคุณที่ไต้หวันให้การสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC ในปีนี้ของไทย รวมทั้งได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับไต้หวัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ