กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2564

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ธ.ค. 2564

| 6,190 view

เมื่อ 1 ธ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. สนง. การค้าฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย โดยมี รอง ผอญ. สนง. การค้าฯ รักษาราชการแทน ผอญ. เป็นประธานนำข้าราชการ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ