วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ส.ค. 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ก.ค. 2022

List of Thailand Trade and Economic Office Officers

Mr. Twekiat Janprajak

Executive Director

曾德榮

代表

 

 

Mr. Sunh Arunrugstichai

Deputy Executive Director

馬化欣

副代表

 

 

Ms. Waraporn Chompoonutjinda

Economic Affairs

陳琬雯

經濟組
 

 

 

Mr. Thirathorn Sucharikul 

Information/ Protocol/ Thai Community

許睿清

新聞 / 禮賓/ 泰僑社群組  

 

 

Ms. Sudasiree Phromchana

Protection / Services for Thai Nationals

鄭春雨

泰國公民服務組   

 

 

Mr. Phonlakrit Warawat

Visa / Politics 

張欽順

簽證 / 政治組

 

 

Ms. Luckana Sgoontanag

Administration

   

文書組

 

 

Ms. Rachit Sriudomporn

Finance

 

財務組

 

Thai Trade Office
TWTC Rm. 7E10, 5 Xinyi Rd., Sec. 5, Taipei 11011, Taiwan

Tel. (88-62) 2723-1800 to 2
Fax: (88-62) 2723-1821
E-mail : [email protected]

Ms. Kallaya Leewongcharoen       

Director (Trade)
處長

   

李凱莉

 

Ms. Siraporn Chintrakulrat                  

Deputy  Director (Trade)

陳芳芳

副處長

 

Labour Division (Taipei)
10 F, No. 151 Hsin Yi Rd., Sec. 3, Taipei 106, Taiwan

Tel. (88-62) 2701-1413 # 206, 209, 210
Fax: (88-62) 2701-1433
E-mail :[email protected]

 Ms. Prapawadee Kaewsiripong       

Director (Labour)

彭仙蕊

處長

 

Ms. Varatsuda Saradatta      

Deputy Director (Labour)

林淑櫻

副處長

 

Labour Division (Kaohsiung)
Kaohsiung, Taiwan

Tel. (88-67) 392-7620, 395-8745
Fax: (88-67) 392-5914

E-mail : [email protected]

Ms. Jutarat Saboomuang

Director (Labour)

朱妲蕊

處長

 

 

Ms. Kanjana Ekkabutra

Deputy Director/ Counsellor (Labour)

葛婷

副處長

 

Thailand Board of Investment (投資業務處)

TWTC Rm. 3E40, No. 5, Xin-yi Rd., Sec. 5, Taipei 110 , Taiwan

Tel. (88-62) 2345-6663
Fax: (88-62) 2345-9223
E-mail : [email protected]

Ms. Ratanawimon Naree Sukreekhet

Director (Investment)

蕾萊

處長

 

Tourism Division
13 F Boss Tower, No.109-111 Sonjiang, Taipei, Taiwan

Tel. (88-62) 2502-1600
Fax: (88-62) 2502-1603
E-mail : [email protected]

Mrs. Duangjai Kanteeranon

Director (Tourism)

丁蓉采

處長

Ms. Ratchadaporn Ngarmwiriya  

Deputy Director (Tourism)

陳譚春

副處長